Huu Nghi

support online
Contact Us

Công ty cổ phần phụ gia nhựa Hữu Nghị

Địa chỉ: Lô số 1, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: (84) 210 3-952 434

Fax: (84) 210 3-952 250

Email: info@huunghiplastic.com.vn

Tên đầy đủ:
Địa chỉ:
Số điện thoại
Email: *
Nội dung:

Xem Huu Nghi Plastic Compounds JSC ở bản đồ lớn hơn
  • Chat with me
    Seller 1
  • Chat with me
    Seller 2
  • Chat with me
    Seller 3